NEN 4400-1 certificering

LOGO SNA-FC-def-CWaarom een NEN 4400-1 certificering?
Het keurmerk van Stichting Normering Arbeid. 

Dit is dé norm voor bedrijven in de industriële dienstverlening.

In 2007 hebben de vakbonden en werkgeversorganisaties samen met de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezamenlijk het keurmerk Stichting Normering Arbeid in het leven geroepen. De normen van dit keurmerk zijn vastgelegd in de nationale norm NEN 4400-1.

NEN 4400-1

Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400-1 norm en handboek normen SNA. Deze norm is voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen.

Risico’s beperken

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s voor inleners van arbeid en uitbesteders van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen voortvloeiend uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op het nakomen van hun verplichtingen voortvloeiend uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Voordelen certificering

 • Bedrijven die personeel inlenen van een gecertificeerde installateur worden gevrijwaard van aansprakelijkheden ten aanzien van het wettelijk minimumloon en de minimum vakantiebijslag;
 • Bedrijven die samenwerken met installateurs die zijn gekwalificeerd voor het SNA keurmerk kunnen onder voorwaarden vrijgesteld worden van (fiscale) inlenersaansprakelijkheid. Daarnaast geldt vanaf 1 juli 2015 een ketenaansprakelijkheid voor CAO loon. Het SNA keurmerk kan deze bedrijven helpen om een beroep te doen op niet verwijtbaarheid;
 • De voordelen van een onafhankelijke derde partij die meekijkt aangaande de administratieve processen in uw organisatie.

NEN 4400-1 waar wordt op gecontroleerd?

 • De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan:
 • Personeelsadministratie;
 • Loonadministratie;
 • Financiële administratie;
 • Sectorspecifieke CAO-naleving (indien van toepassing);
 • Specifieke situaties, bijvoorbeeld: in- en doorlening en/of zzp-ers.

Inspecties

Om te kunnen beoordelen of een onderneming is wordt de onderneming doorgaans eenmaal per zes maanden geïnspecteerd. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om na een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden slechts één keer per jaar gecontroleerd te worden. Wilt u hier meer over weten? Wij lichten u dit graag toe!

WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid)

Het keurmerk is ontstaan op initiatief van bedrijven die personeel inlenen, om de risico´s op de wet Ketenaansprakelijkheid uit te sluiten. De payroller die uw personeel op de loonlijst heeft staan is namelijk verplicht om voor u de verplichte afdrachten aan de Belastingdienst te doen. Wordt dit niet (voldoende) gedaan door de payroller, dan kan de Belastingdienst u als inlenende partij hiervoor aansprakelijk stellen.

Het maakt dan niet uit of u keurig uw verplichtingen t.o.v. de payroller hebt voldaan. Als zij niet de juiste afdrachten doen, dan kunt u alsnog een naheffing en een boete krijgen.

Het keurmerk moet fraude tegenover inleners tegen gaan, daarom is de SNA-norm zo belangrijk. Bedrijven die dit keurmerk hebben worden tweemaal per jaar financieel en administratief gecontroleerd door een onafhankelijke keuringsinstantie. Men controleert:

 • De aangifte en afdrachten van verschuldigde loonheffing en omzetbelasting;
 • Zijn de salarissen niet in strijd met het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag;
 • De identiteit van medewerkers.

Door de regelmatige controle mag u ervan uit  gaan dat een installateur met het SNA logo veilig en betrouwbaar is. Toch kunt u zelf ook nog een aantal zaken checken als u gebruik maakt van een SNA geregistreerde installateur:

 • Check regelmatig of uw installateur (nog) in het register staat;
 • Check zelf ook goed de identiteit van de medewerkers;
 • Leg zakelijke afspraken schriftelijk vast en bewaar deze.

 

Uw proces, onze techniek

https://www.caviarbase.com http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags replica handbags hermes replica replica bags replica handbags replica hermes https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://nwaedd.org replica hermes hermes replica hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com yeti cups cheap yeti cups