Engineering

Techniek laten werken, kennis is de kracht van ontwikkeling

Ontwikkeling, het opbouwen en uitbreiden van kennis en ervaring is een continu proces. Het zorgt ervoor dat wij onze klanten altijd van de juiste proces technische oplossingen kunnen voorzien. Vanuit de overtuiging dat ontwikkeling een continu proces is, zijn wij dan ook verheugd op het feit dat wij ons team kunnen uitbreiden met de komst van Gerrit Andriessen.

Gerrit Andriessen brengt veel kennis ervaring mee vanuit procestechnologie en piping oplossingen binnen de voedingsmiddelen industrie. Hij was o.a. werkzaam bij Melkunie, Campina, Buisman en Bel-Leerdammer.

Zijn specialisme zijn o.a. proces technische installaties, stoom en condensaat, koelinstallaties. Gerrit zal voor Hylkema RVS engineering vraagstukken voor de verschillende klanten oppakken.

 • 40 jaar ervaring in Nederlandse zuivel,
 • In onderhoud en beheer van technische installaties en productielijnen,
 • Focus op energiebesparing,
 • Samenhang tussen water, warmte, koude en elektriciteitsverbruik,
 • Luchtbehandeling, o.a. kaaspakhuis,
 • Warmwatervoorziening, o.a. ten behoeve van reiniging
 • Stoomketelinstallatie, optimalisatie rendement
 • Persluchtvoorziening transport en verbruik
 • Koelinstallatie, o.a. werking condensors en compressoren
 • Warmte-economie m.b.v. stratificatietank
 • Warmtewisselaars, werking optimaliseren.
 • Vacu├╝minstallaties, beperking energieverbruik
 • Koelwaterreductie, o.a. door hergebruik
 • Ventilatie en warmteterugwinning
 • Indampinstallaties

 

Kortom,

Wat is uw probleem met de werking van de technische installatie?

Hoe kunnen wij bijdragen aan het achterhalen van de oorzaak en zo mogelijk wegnemen daarvan?

Uw proces, onze techniek